ఎలాంటి Software అవసరం లేకుండా Youtube Videos ని Audio/video Formats లో Download చేయడం ఎలా ?

Youtube Videos ని Download చేయడానికి Online లో ఎన్నో పద్దతులు ఉన్నాయి . అలాగే ఈ Site లో కుడా ఎలాంటి Software ఉపయోగించకుండానే Videos ని Download చేసే పద్దతులు గురించి చర్చించటం జరిగింది . అదే కోవలో ఈ Post లో మరింత సులభం గా Youtube Videos ని అతి సులభం గా Audio Or Video Formats లో ఎలా Download చేయచ్చో చూద్దాం .
youtube videos download audio and video formats

How To Download YouTube Videos Audio/Video Formats without any software?

1. దీనికోసం మనకు Online లో ఒక మంచి సైట్ ఉపయోగపడుతుంది .
2.ఇక్కడ మీరు చేయవలసిందల్లా మీకు కావాల్సిన Video లింక్ ని Copy చేస్కుని క్రింద సూచించిన సైట్ లో క్రింద చూపబడిన Screenshot లో విధం గా Paste చేసిన మీకు నచ్చిన Audion / Video formats లో Download చేస్కోవడమే .
Website Link : Videograbby

ఎలాంటి Software అవసరం లేకుండా Youtube Videos ని Audio/video Formats లో Download చేయడం ఎలా ? ఎలాంటి Software అవసరం లేకుండా Youtube Videos ని Audio/video Formats లో Download చేయడం ఎలా ? Reviewed by itGuru99 on 11:24:00 AM Rating: 5

కామెంట్‌లు లేవు:

Blogger ఆధారితం.